©UCF 2001

 

Deklarace Nadgastronomie
Evropská nadgastronomická ló
že
Nad Sihelkami , 16.12. 2000


Hans Arp: Talíř, vidlička a pupek, 1925

 

Preambula

Věříme, že se nám podaří zničiť odporný pragmaticko-encyklopedický pohled na stravování. Jídlo je soustavně ponižováno do role vycpávače děr v organismu. Jeho esteticko-inspirativní role je násilím vytlačována, demagogizována a lidé, u kterých síla ducha odolává neustálému vymývání mozkú ze strany makro-bio-vegodiktátorú jsou označováni za vyvrhely společnosti. Nic není ponecháno náhodě. Už v útlém dětství jsou dítěti odtrhovány od úst předměty, které by později mohly nežádoucím zpúsobem osvobodit jeho samostatné myšlení. Burcující arogance a neetickost vnášení jakési logiky a (f)rigidních zásad do stravování odráží emočně prázdný stav spoločnosti.

Jsme za radost z jídla jako najlepší možnosti vyjádřit vděk za to, že bez jakékoliv vlastní zásluhy netrpíme hladem.
Jsme za radost z jídla jako zpúsob boje proti pokrytecké a předsudky ovládané společnosti.
Jsme za radost z jídla jako dúkaz revoltující mysle a svobodného duch
a.

 

Prohlášení

1. Nemáme nic společného s tradičním vařením; každopádně pokud je třeba, jsme velmi schopní jeho výdobytky po(u)žívat jako kdokoliv jiný

2. Nadgastronomie není nový, nebo jednoduší spúsob přípravy jídel, tím míň metafyzikou stravování. Je prostředkem totálního osvobození ducha a všeho, co sa mu v ledničce podobá.

3. Jsme pevně rozhodnutí vnést do kuchyň revoluci.

4. Spojili sme slovo Nadgastronomie se slovem revoluce jenom proto, aby jsme ukázali na bezzájmový, neposkvrněný a dokonce úplně bezvýhledný charakter této revolece.

5. Nemáme v úmyslu cokoliv měnit v mravech lidí (pokud nám právě nevaří!), ale pokladáme za vhodné upozornit na křehkost jejich myšlenek a na to, na jakých pohyblivých základech postavili svoje nevlídné a otřásající sa ledničky.

6. Předkládáme společnosti tuto slavnostní výstrahu: Ať si dá pozor na svoje poklesky, na každou povinou ingredienci, nebo příliš svazujúci recept, nepromineme jí ani ň.

7. Jsme specialisté na automatické opékání na pánvi a Revoltu. Není je dúvodu, který by nás v případě náhlého záchvatu obžerství přinutil hledět na kombinační zvyklosti, vžitý čas přípravy nebo na jakékoliv jiné feminihilizmy.

8. Nadgastronomie není druh kuchyně. Je výkřikem žaludkú, ktoré se obracejí sami k sobě a jsou pevně rozhodnuty rozbít tíživé pouta gastronomických dogmat.

9. Jednolitý duch je principem v podstatě nevymedzitelný a nikdy se ho nemúže podařit stabilizovat v žádném špajzu, ani mimo něho.

Neznáme žádný dúvod, proč by Deklarace měla mít 10 bodú.

 

DonPedro & Tchurillo


 

Bourejme mýtus chleba!
Řekněme už konečně rozhodné NE pokryteckému lpění na vyčpělých pseudohodnotách! Ponořme sa až po lokty do života plného dynamiky a emocí, kterého je neopakovatelným zosobněním je sáček s CHIPSY.


Metoda automatické pánve 
malý úvod do tajemné krásy (nad)přirozeného vaření, který vznikl jako samovolný přepis Metody automatického textu za stavu žaludečního nadšení (épanouissement gastrique)


Ústav Experimentálního Experimentátorství
cílem experimentálních experimentú je hlavně osvětlit existenci života v abiotických podmínkách (pri studiu, v práci, v manželství). Tento donedávna nevysvětlitelný fakt (tzv. Mirákulum) však začíná na velké sklamánie teologú, mystikú, gnostikú a schizofrenikú poodhrnovať roušku svého tajemství