©UCF 2001

 

Deklarácia Bullgrasstronómie
Horné Mezipúpovce , 16.12. 2000


Hans Arp:Assiette, fourchette et nombrile (tanier, vidlička/ prsty a pupok)

 

Preambula

Veríme, že sa nám podarí zničiť odporný pragmaticko-encyklopedický pohľad na stravovanie. Jedlo je sústavne ponižované do role vypchávača dier v organizme. Jeho esteticko-inšpiratívna úloha je nasilu vytláčaná, demagogizovaná a ľudia, ktorých sila ducha odoláva neustálemu vymývaniu mozgov zo strany makro-bio-vegodiktátorov sú označovaní za vyvrheľov spoločnosti. Nič nie je ponechané náhode. Už v útlom detstve sú dieťaťu odtŕhané od úst predmety, ktoré by neskôr mohli nežiadúco oslobodiť jeho samostatné myslenie. Burcujúca arogancia a neetickosť vnášania akejsi logiky a (f)rigidných zásad do stravovania odráža emočne prázdny stav spoločnosti.

Sme za radosť z jedla ako najlepšiu možnosť vyjadriť vďaku za to, že bez akejkoľvek vlastnej zásluhy netrpíme hladom.
Sme za radosť z jedla ako spôsob boja proti pokryteckej a predsudkami ovládanej spoločnosti.
Sme za radosť z jedla ako dokaz revoltujúcej mysle a slobodného ducha.

 

Vyhlásenie

1. Nemáme nič spoločné s tradičným varením; každopádne ak je treba, sme veľmi schopní jeho výdobytky po(u)žívať ako ktokoľvek iný

2. Bullgrasstronómia nie je nový, alebo jednoduchší spôsob prípravy jedál, tým menej metafyzikou stravovania sa.
Je prostriedkom totálneho oslobodenia ducha a všetkého, čo sa mu v chladničke podobá.

3. Sme pevne rozhodnutí vniesť do kuchýň revolúciu.

4. Spojili sme slovo Bullgrasstronómia so slovom revolúcia iba preto, aby sme ukázali na bezzáujmový, nepoškvrnený a dokonca úplne bezvýhľadný charakter tejto revolúcie.

5. Nemáme v úmysle čokoľvek meniť v mravoch ľudí (ak nám však práve nevaria!), ale pokladáme za vhodné upozorniť na krehkosť ich myšlienok a na to, na akých pohyblivých základoch postavili svoje nevľúdne a otriasajúce sa chladničky.

6. Predkladáme spoločnosti túto slávnostnú výstrahu: Nech si dá pozor na svoje poklesky, na každú povinnú ingredienciu či príliš zväzujúci recept, neprepáčime jej ani ň.

7. Sme špecialisti na opekanie na panvici a Revoltu.
Nie je dôvod, ktorý by nás v prípade náhleho záchvatu obžerstva prinútil hľadieť na kombinačné zvyklosti, zaužívaný čas prípravy či na akékoľvek iné feminihilizmy.

8. Bullgrasstronómia nie je druh kuchyne. Je výkrikom žalúdkov, ktoré sa obracajú sami k sebe a sú pevne rozhodnuté rozbiť ťaživé putá gastronomických dogmatizmov.

9. Jednoliaty duch je princípom v podstate nevymedziteľný a nikdy sa ho nemôže podariť stabilizovať v žiadnej špajze, ani mimo nej.

Nie je žiaden dôvod, prečo by deklarácia mala mať 10 bodov.

 

DonPedro & Tchurillo


 

Búrajme mýtus chleba! 
povedzme už konečne rozhodné NIE plytkým pokryteckým pseudohodnotám. Ponorme sa až po lakte do života plného dynamiky a emócií, ktoré sú neopakvateľne zosobnené v sáčiku CHIPSOV


Metóda automatickej panvice 
malý úvod do tajomnej krásy (nad)prirodzeného varenia, ktorý vznikol ako samovoľný prepis metódy automatického textu za stavu žalúdočného nadšenia (épanouissement gastrique)


Bullgrasstronomický Ústav Experimentálneho Experimentovania
cieľom experimentálnych experimentov je najmä osvetliť existenciu života v abiotických podmienkach (pri štúdiu, v práci, v manželstve). Tento doteraz nevysvetliteľný fakt (tzv. Mirákulum) však začína na veľké sklamanie teológov, mystikov, gnostikov a schizofrenikov poodhŕňať rúšku svojho tajomstva