©UCF 2001

 

Ústav Experimentálneho Experimentovania

Ústav Experimentálneho Experimentovania (UEE) priamo podlieha UltraCopFans. Zaoberá sa pokusmi na ľuďoch. Jeho prístup je nanajvýš etický pretože pri tom netrpia žiadne zvieratá. A keď, tak sú už dávno mŕtve, samozrejme okrem ustríc. Ale ustrice aj tak nemajú morálku.

Cieľom experimentálnych experimentov je najmä osvetliť existenciu života v abiotických podmienkach (pri štúdiu, v práci, v manželstve). Tento doteraz nevysvetliteľný fakt (tzv. Mirákulum) však začína na veľké sklamanie teológov, mystikov, gnostikov a schizofrenikov poodhŕňať rúšku svojho tajomstva. Výsledné výsledky experimentálnych experimentov UEE ukázali totiž totožnosť podmieňujúceho faktora pre život vo vyššie uvedených inertných systémoch. Týmto faktorom je tzv. kompenzačná kapacita konzumnej zložky vonkajších vnemov - vulg. žrádla. Ide o jav natoľko komplikovaný, že nemá význam bližšie vysvetľovať jeho podstatu laickému publiku. Termodynamickou bázou procesu, vo veľmi hrubých rysoch, je exergeticko-anergeticka invokácia antihmoty hmotou vygenerovanou určene náhodnými entropickými výbuchmi pri ireverzibilnej premene neutrálneho vnemu na kladný. Súboj sa odohráva v mimoriadne nadupanom kvantovom poli a jeho výsledok je mimoriadne neistý, ovplyvniteľný o.i. počasím (parameter fluktuant) a libidom (stabilná zložka) ako aj akýmkolvek iným náhodne determinantným parametrom. Ide o to, že doteraz hmota vždy dala na držku antihmote (aj keď častokrát to býva tesnotka). Antihmota, pôvodne vznikajúca a zanikajúca s časovým stresom pri pohľade na leva šablozubého, je však dnes umelo produkovaná a šírená predsudkami, konvenciami, žvástami a haluzami. Hmota, na druhej strane, ako výsledok entropického výbuchu, je priamo úmerná ireverzibilite procesu jej vzniku. Ireverzibilita je exponenciálne stúpajúca funkcia zbytočnosti, ktorá tým pádom vôbec nie je zbytočná, a na ktorú sa sústreďuje hlavný výskum UEE.

Nekladieme si za ciel nič menšie ako prinavrátiť zbytočnosti jej prepotrebnosť. Čím zbytočnejšia zbytočnosť tým je pre tvorbu hmoty a teda pre život nevyhnutnejšia (avšak o to prudšie ignorovaná a zavrhovaná súčasnou spoločnosťou!!!). Toto hľadanie prináša zákonitý filozofický paradox najnevyhnutnejšej najzbytočnejšej zbytočnosti, ktorý môže neskúsených bádateľov doviesť do cvokhauzu, častokrát úplne zbytočne. Preto len jedinci, ktorých duch vytrhnutý z kontextu doby slobodne blúdi blúdivými bludiskami bludov, sa môžu bez obáv vrhnúť do náročnej práce bádateľov UEE. Odmenou im bude záchrana nevďačného ľudstva a tichý skon v zabudnutí.

Cieľom experimentálnych experimentov UEE je však taktiež čokoľvek iné čo v konečnom dôsledku spôsobí žáhu, žalúdočný vred či fatálnu konstipaciu.
O prebiehajúcich pokusoch vás budeme v dohľadnej dobe informovať v Denníku Pokusného Králika. Sledujte!!

 

DonPedro
Generálny riaditeľ direktívy predsedníctva UEE, náčelník - šéf, a pod.


 

Deklarácia Nadgastronómie
základné vyhlásenie zásadného významu, ktoré zhrňuje veškerý ideovo-revolučný základ Nadgastronómie, zo dňa 16.12 2000 v Horných Medzipupovciach


Búrajme mýtus chleba! 
povedzme už konečne rozhodné NIE plytkým pokryteckým pseudohodnotám. Ponorme sa až po lakte do života plného dynamiky a emócií, ktoré sú neopakvateľne zosobnené v sáčiku CHIPSOV

Metóda automatickej panvice 
malý úvod do tajomnej krásy (nad)prirodzeného varenia, ktorý vznikol ako samovoľný prepis metódy automatického textu za stavu žalúdočného nadšenia (épanouissement gastrique)