©UCF 2001

 

Copácka Bullgrasstronómia


Hans Arp: Tvar spojený s nekonečnom, 1925

COP ako prirodzené vyústenie surrealizmu v strednej Európe dáva tušiť, že nekompromisná, búrlivá krása sa vracia naspäť do zivota. Hudba COPu vyviera z hlbín, prináša na svetlo neskalené emócie priamo zo žriedla a preto preniká rovnako hlboko i do duší poslucháčov. Dravosť a nespútaná nepoddajnosť akýmkoľvek pravidlám, poézia lásky bez kompromisov, túžby a magickej krasy, spontánnosť reverdyovsky poňatých textov - to všetko robí z COPu kapelu, ktorá ukazuje smer umeniu a celej spoločnosti do nového tisícročia.

My ako samozvaní nositelia tohto odkazu sa samozrejme snažíme hľadať "prameň prameňa", prvotné impulzy nášho najvnútornejšieho "my" vedúce ku konečným vedomým činom. Jednou z najobľúbenejších oblastí našich výskumov je, ako inak, experimentálna gastronómia. Výsledky našich výskumov budeme zverejňovať na týchto stránkach.

 

Deklarácia Bullgrasstronómie
základné vyhlásenie zásadného významu, ktoré zhrňuje veškerý ideovo-revolučný základ Bullgrasstronómie, zo dňa 16.12 2000 v Horných Medzipupovciach


Búrajme mýtus chleba! 
povedzme už konečne rozhodné NIE plytkým pokryteckým pseudohodnotám. Ponorme sa až po lakte do života plného dynamiky a emócií, ktoré sú neopakvateľne zosobnené v sáčiku CHIPSOV


Metóda automatickej panvice 
malý úvod do tajomnej krásy (nad)prirodzeného varenia, ktorý vznikol ako samovoľný prepis metódy automatického textu za stavu žalúdočného nadšenia (épanouissement gastrique)


Bullgrasstronomický Ústav Experimentálneho Experimentovania
cieľom experimentálnych experimentov je najmä osvetliť existenciu života v abiotických podmienkach (pri štúdiu, v práci, v manželstve). Tento doteraz nevysvetliteľný fakt (tzv. Mirákulum) však začína na veľké sklamanie teológov, mystikov, gnostikov a schizofrenikov poodhŕňať rúšku svojho tajomstva

 

DonPedro & Tchurillo