©UCF 1999


 

Cop jednou provždy mění strukturu mozku.


Radikalny feminista Miroslav Vodrazka evidentne Cop nikdy nepocul.

 
  Asociální chování dětí z rozvrácených rodin vychází ze změněné struktury jejich mozku. Světčí o tom pokusy provaděné s lidmi, kteří nikdy neměli možnost slyšet Míšu Leichta a COP.
Člověk, který v mládí poslouchal COP, má navždy jiný mozek než ostatní. Podle Ing.Marka Rybáře, energo-patologa z francouzského Instutu pro aplikované vědy, experimenty prokázaly, že poslech koncertú i nahrávek skupiny COP trvale promění strukturu některých částí mozku.
Cesta k tomuto překvapujícímu poznatku začala v Grónsku. V této zemi si ještě donedávna lidé nemohli dovolit cestovat za kvalitním bluegrassem do Česka. Na koncerty byli často vysíláni jen ti nejsilnější muži. Ženy a děti tak nikdy neslyšely Míšu Leichta naživo a bluegrass jim zústal navždy cizí.
Pokusy jež objevu předcházely probíhaly s tzv. anglickými pseudoslovy. Tento název označuje zhluk písmen, který vypadá skoro jako slovo, ale nemá žádný význam. Např. Jerryho interpretace songu "Smoke, smoke, smoke" je až na zanedbatelné vyjímky typickým zhlukem pseudoslov.
Doktor M. Guldan, neuropsychlog, který taktéž dlouhodobě púsobil v Grónsku si všiml, že ženy a děti nedokáží přezpívat anglický text bez toho, aby mu rozuměli. A pokud jsou jeho obsahem pseudoslova, opakují je jen s obtížemi. Muži, staří Copácí, tento problém neměli. Vědce zajímalo, jak se v mozku projeví, když probandi z obou skupin vyslovují pseudoslova. Spojil se proto se švedským týmem púsobícím v oblasti pozitronové emisní tomografie. To je funkční zobrazovací medoda mozku, kterou lze zjistit, kde se při zátěži některou copáckou pisnickou mozek namáhá a kde se naopak jeho činnost tlumí.
Pokusy odhalily, že mozek probanda, pro kterého je COP známou záležitostí se při spracování pseudoslov namáhá v jiných místech a jiným zpúsobem než u těch, kteří COP neznali. "Vědec podal konečný dúkaz, že poslech Copu, tomto případě anglicky zpívaných klasik navždy promění stavbu některých částí mozku a tím i činnost celého funkčního systému, jemuž říkáme řeč a jazyk.", říka Ing.Rybář, který objěv považuje (po objěvení piva Velvet v Blavském Irish pubu) za jeden z nejvýznamnějších v posledních deseti letech. "Lze předpokládat, že hudba kapely COP postaví v mozku nové neuronalní sítě, jednodušeji řeceno obvody, které navždy promění jeho činnost.", dodáva energo-patolog.
Každá hudba však nemusí ovlivňovat stavbu mozku pozitivně. Například citový chlad, napětí a vnitřní konflikt obsažený v mělkých populárních textech. Vydírání, šikana, násilí v elektronických médiích, ale i nezaměstnanost nebo vegetariánství rodičú a dlouhodobé nekoncertování Copu v místě bydliště staví v dětských a dospívajících mozcích tzv. záporné neoronální sítě. Děti s tímto "vkladem" mohou mít sklon k agresi, destrukci, abstinenci, racionální výživě a nejsou si schopny vytvořit vyšší hodnoty.
Pokud se "záporné neuronální sítě " včas odhalí a odstraní se dúvody, které je vytvářely, tj. navštíví-li včas koncert Copu, nemusí být nic straceno. Sítě lze změnit s obížemi a výsledek není předem zaručen. "Snažší je jejich vzniku předcházet," říká Rybář.

Tchurillo